Certifikace produktů bez GMO...
...krmné suroviny - zpracování, obchod, doprava...
...krmné směsi - výroba, obchod, doprava...
...potraviny - syrové mléko a další suroviny...
...potraviny - mléko, produkty z mléka a další...

Dokumentace Standardu "Bez GMO" verze 2.0 - včetně příloh.

Nové vydání standardu "Bez GMO" s platností od 1.1.2021. S ohledem na vydání nové verze standardu bylo stanoveno přechodové období 6 měsíců (viz čl. 1.6 standardu). Po dobu přčechodového období je možné (pokud bude mít certifikovaná společnsot zájem) provádět audit podle požadavků původní verze standardu. S ohledem na aplikované změny však doporučujeme, podle možností konkrétní společnosti, přechod na novou verzi v době řádného recertifikačního auditu.

Po uplynutí přechodového období budou všechny společnosti auditovány podle Standardu "Bez GMO" verze 2.0.

Pro bližší informace týkající se certifikace/recertifikace podle požadavků nového vydání standardu "Bez GMO" verze 2.0 kontaktujte váš certifikační orgán.

Znění standardu v Anglicém jazyce je k dipozici na tomto odkazu.


VLOG - Seznam standardů uznaných jako rovnocenné (anglicky) - uvedeno na webových stránkách VLOG (německy)


Znění Standardu "Bez GMO" verze 2.0 (v českém jazyce):

 Standard Bez GMO - V2.0 (platný od 1.1.2021)

Znění Standardu "Bez GMO" verze 2.0 s přílohami (soubor "zip"):

Standard Bez GMO - V2.0 včetně příloh (platný od 1.1.2021)


Přílohy standardu:

Příloha 01 Certifikát Bez GMO, vzory (česká, anglická, slovenská verze)       Příloha 11 Interní audit prvovýrobce zemědělských komodit (GMP+, GTP, ISCC)_v1.0
Příloha 02 Bez GMO Prohlášení dodavatele, vzor_v2.2   Příloha 12 Stahování produktu Bez GMO, vzor_v1.0
Příloha 03 Záznam o odběru vzorků, vzor_v2.0   Příloha 13 Činnosti v oblasti Bez GMO v článcích řetězce potravin_v2.0
Příloha 04 Riziková krmiva a suroviny_v2.0   Příloha 14 Kontrolní formuláře auditu k příloze 13_v2.3
Příloha 05 Popis podniku-Produkce potravin_v2.0   Příloha 15 Analýza rizika jednotlivých dodavatelů mléka Bez GMO, welfare, auditní dotazník, vzor_v2.0
Příloha 06 Popis podniku-Produkce krmiv, obchod_v2.0   Příloha 16 Obchod / Doprava zvířat_v1.0
Příloha 07 Popis podniku-Logistika/doprava_v2.0   Příloha 17 Registračni formulář k certifikaci Bez GMO, vzor_v2.0
Příloha 08 Popis podniku-Zpracování, úprava_v2.0   Příloha 18 Testování a rozbory GMO Suroviny / krmiva_v2.0
Příloha 09 Skupinová certifikace, schéma_v2.2   Příloha 19 Potvrzení o provedeném míchání krmných směsí - mobilní výroba KS_v2.0
Příloha 10 Schéma procesu nadřazeného koordinátora, např. při produkci nonGMO mléka_v2.0   Příloha 20 Oznámení dodavateli o pozitivním výsledku testu na přítomnost GMO v krmivu a vyjádření dodavatele_v1.0
    Příloha 21 Prohlášení dopravce o Bez GMO dopravě_v1.0

Seznam VLOG schválených laboratoří pro provádění rozborů na přítomnost GMO:

Webová stránka s odkazem na VLOG uznané laboratoře


Rozsah auditu jednotlivých článků řetězce (společností) podle Standardu "Bez GMO" verze 2.0:
Rozsah auditu podle Standardu bez GMO - verze 2.0

Porovnání změn ve verzích standardu (provedeno revizí změn dokumentu):

Aktuality