Certifikace produktů bez GMO...
...krmné suroviny - zpracování, obchod, doprava...
...krmné směsi - výroba, obchod, doprava...
...potraviny - syrové mléko a další suroviny...
...potraviny - mléko, produkty z mléka a další...

Dokumentace Standardu "Bez GMO" - včetně příloh.

Nové vydání standardu "Bez GMO" s platností od 1.1.2021. S ohledem na vydání nové verze standardu bylo stanoveno přechodové období 6 měsíců (viz čl. 1.6 standardu). Po dobu přechodového období je možné (pokud bude mít certifikovaná společnost zájem) provádět audit podle požadavků původní verze standardu. Certifikáty vydané podle původního znění standardu verze 1.0. zůstávají v platnosti do data platnosti uvedeného na certifikátu.

S ohledem na aplikované změny však doporučujeme, podle možností konkrétní společnosti, přechod na novou verzi v době řádného recertifikačního auditu.

Po uplynutí přechodového období (od 1.7.2021) budou všechny společnosti auditovány podle Standardu "Bez GMO" verze 2.0.

Pro bližší informace týkající se certifikace/recertifikace podle požadavků nového vydání standardu "Bez GMO" verze 2.0 kontaktujte váš certifikační orgán.

Znění standardu v Anglicém jazyce je k dipozici na tomto odkazu.


VLOG - Seznam standardů uznaných jako rovnocenné (anglicky) - uvedeno na webových stránkách VLOG (německy)


Znění Standardu "Bez GMO" verze 2.0, rev.2 (v českém jazyce):

 Standard Bez GMO - V2.0, r.2 (platnost od 14.6.2021)

(Provedena revize čl. 1.6. standardu -  Upřesnění přechodového období a platnosti certifikátů vydaných podle Standardu „Bez GMO“ verze 1.0.; oprava některých odkazů na články standardu))

Znění Standardu "Bez GMO" verze 2.0 (v českém jazyce):

 Standard Bez GMO - V2.0 (platný od 1.1.2021)

Znění Standardu "Bez GMO" verze 2.0, r. 2 s přílohami (soubor "zip"):

Standard Bez GMO - V2.0, r.2 včetně příloh (platný od 14.6.2021)

Znění Standardu "Bez GMO" verze 2.0 s přílohami (soubor "zip"):

Standard Bez GMO - V2.0 včetně příloh (platný od 1.1.2021)


Přílohy standardu:

Příloha 01 Certifikát Bez GMO, vzory (česká, anglická, slovenská verze) - ver. 11/2023

Šablony certifikátůl byly upraveny a od 11/2023 jsou vydávány tyto varze certifikátů. Úprava byla provedena z důvodu pouze jednoho platného vydání Standardu "Bez GMO“.
Změny se týká odstranění informace o verzi standardu.
Informace o verzi standardu byla uvedena z důvodu přechodného období, kdy byly platné dvě verze vydaných certifikátů.
Po ukončení přechodového období jsou všechny certifikáty vydávány "pouze podle Verze 2 standardu „Bez GMO“" uznané VLOG.

      Příloha 11 Interní audit prvovýrobce zemědělských komodit (GMP+, GTP, ISCC)_v1.0

Příloha 02 Bez GMO Prohlášení dodavatele, vzor_v2.3_1

(Aktualizace dokumentu - doplněno skladování (interní/externí sklad), drobná oprava v textu)

  Příloha 12 Stahování produktu Bez GMO, vzor_v1.0
Příloha 03 Záznam o odběru vzorků, vzor_v2.0   Příloha 13 Činnosti v oblasti Bez GMO v článcích řetězce potravin_v2.0
Příloha 04 Riziková krmiva a suroviny_v2.0   Příloha 14 Kontrolní formuláře auditu k příloze 13_v2.3
Příloha 05 Popis podniku-Produkce potravin_v2.0   Příloha 15 Analýza rizika jednotlivých dodavatelů mléka Bez GMO, welfare, auditní dotazník, vzor_v2.0
Příloha 06 Popis podniku-Produkce krmiv, obchod_v2.0   Příloha 16 Obchod / Doprava zvířat_v1.0
Příloha 07 Popis podniku-Logistika/doprava_v2.0   Příloha 17 Registračni formulář k certifikaci Bez GMO, vzor_v2.0
Příloha 08 Popis podniku-Zpracování, úprava_v2.0   Příloha 18 Testování a rozbory GMO Suroviny / krmiva_v2.0
Příloha 09 Skupinová certifikace, schéma_v2.2   Příloha 19 Potvrzení o provedeném míchání krmných směsí - mobilní výroba KS_v2.0
Příloha 10 Schéma procesu nadřazeného koordinátora, např. při produkci nonGMO mléka_v2.0   Příloha 20 Oznámení dodavateli o pozitivním výsledku testu na přítomnost GMO v krmivu a vyjádření dodavatele_v1.0
    Příloha 21 Prohlášení dopravce o Bez GMO dopravě_v1.0

Seznam VLOG schválených laboratoří pro provádění rozborů na přítomnost GMO:

Webová stránka s odkazem na VLOG uznané laboratoře

Seznam uznaných laboratoří VLOG ve formátu PDF


Rozsah auditu jednotlivých článků řetězce (společností) podle Standardu "Bez GMO" verze 2.0:
Rozsah auditu podle Standardu bez GMO - verze 2.0

Porovnání změn ve verzích standardu (provedeno revizí změn dokumentu):

Aktuality