Certifikace produktů bez GMO...
...krmné suroviny - zpracování, obchod, doprava...
...krmné směsi - výroba, obchod, doprava...
...potraviny - syrové mléko a další suroviny...
...potraviny - mléko, produkty z mléka a další...

Co je to incident / nehoda?

Chyby se mohou stát.

„Incidenty“ jsou situace, ve kterých je krmivo, surovina nebo jiný produkt nevyhovující/neshodný pro uvedení na trh v režimu certifikace podle Standardu „Bez GMO“. Pokud je neshodný produkt uveden na trh v rámci certifikace a je narušen systém dodávek v režimu Standardu Bez GMO. Může se jednat také o situaci, kdy hrozí poškození vnímání Standardu Bez GMO nebo je Standard Bez GMO ohrožen jiným způsobem.

V případě nehody musí být vlastník Standardu a certifikační orgán informován co nejdříve. I když si nejste jisti, zda se jedná o incident, kontaktujte Standard Bez GMO a to i v případě, že nemáte k dispozici všechna fakta nebo důkazy. Vždy je dobré reagovat co nejdříve.

Kontakt: Spolek pro komodity a krmiva / Commodities and feed association

Záznam o incidentu
Každý, koho se incident týká nebo se o něm dozví (dodavatelé, zákazníci, zemědělci, výrobci atd.), to nahlásí VLOG. Každá společnost vyplní svůj vlastní záznam incidentu. U certifikace v režimu Nadřazeného koordinátora může být zpracován Záznam o incidentu Nadřazeným koordinátorem. V záznamu o incidentu naleznete další specifické informace pro konkrétní část dodavatelského řetězce.

Dokumenty:

Aktuality