Certifikace produktů bez GMO...
...krmné suroviny - zpracování, obchod, doprava...
...krmné směsi - výroba, obchod, doprava...
...potraviny - syrové mléko a další suroviny...
...potraviny - mléko, produkty z mléka a další...

Standardy uznané SKK jako ekvivalent k Standardu "Bez GMO"

Níže naleznete standardy, které jsou uznány SKK jako ekvivalent pro vstup do certifikace Standardu "Bez GMO".

Dokumentace Standardu "Bez GMO" verze 2.0 - včetně příloh.

Nové vydání standardu "Bez GMO" s platností od 1.1.2021. S ohledem na vydání nové verze standardu bylo stanoveno přechodové období 6 měsíců (viz čl. 1.6 standardu). Po dobu přčechodového období je možné (pokud bude mít certifikovaná společnsot zájem) provádět audit podle požadavků původní verze standardu. S ohledem na aplikované změny však doporučujeme, podle možností konkrétní společnosti, přechod na novou verzi v době řádného recertifikačního auditu.

Po uplynutí přechodového období budou všechny společnosti auditovány podle Standardu "Bez GMO" verze 2.0.

Pro bližší informace týkající se certifikace/recertifikace podle požadavků nového vydání standardu "Bez GMO" verze 2.0 kontaktujte váš certifikační orgán.

Znění standardu v Anglicém jazyce je k dipozici na tomto odkazu.


VLOG - Seznam standardů uznaných jako rovnocenné (anglicky) - uvedeno na webových stránkách VLOG (německy)


Znění Standardu "Bez GMO" verze 2.0 (v českém jazyce):

 Standard Bez GMO - V2.0 (platný od 1.1.2021)

Znění Standardu "Bez GMO" verze 2.0 s přílohami (soubor "zip"):

Standard Bez GMO - V2.0 včetně příloh (platný od 1.1.2021)


Přílohy standardu:

Příloha 01 Certifikát Bez GMO, vzory (česká, anglická, slovenská verze)       Příloha 11 Interní audit prvovýrobce zemědělských komodit (GMP+, GTP, ISCC)_v1.0
Příloha 02 Bez GMO Prohlášení dodavatele, vzor_v2.2   Příloha 12 Stahování produktu Bez GMO, vzor_v1.0
Příloha 03 Záznam o odběru vzorků, vzor_v2.0   Příloha 13 Činnosti v oblasti Bez GMO v článcích řetězce potravin_v2.0
Příloha 04 Riziková krmiva a suroviny_v2.0   Příloha 14 Kontrolní formuláře auditu k příloze 13_v2.3
Příloha 05 Popis podniku-Produkce potravin_v2.0   Příloha 15 Analýza rizika jednotlivých dodavatelů mléka Bez GMO, welfare, auditní dotazník, vzor_v2.0
Příloha 06 Popis podniku-Produkce krmiv, obchod_v2.0   Příloha 16 Obchod / Doprava zvířat_v1.0
Příloha 07 Popis podniku-Logistika/doprava_v2.0   Příloha 17 Registračni formulář k certifikaci Bez GMO, vzor_v2.0
Příloha 08 Popis podniku-Zpracování, úprava_v2.0   Příloha 18 Testování a rozbory GMO Suroviny / krmiva_v2.0
Příloha 09 Skupinová certifikace, schéma_v2.2   Příloha 19 Potvrzení o provedeném míchání krmných směsí - mobilní výroba KS_v2.0
Příloha 10 Schéma procesu nadřazeného koordinátora, např. při produkci nonGMO mléka_v2.0   Příloha 20 Oznámení dodavateli o pozitivním výsledku testu na přítomnost GMO v krmivu a vyjádření dodavatele_v1.0
    Příloha 21 Prohlášení dopravce o Bez GMO dopravě_v1.0

Seznam VLOG schválených laboratoří pro provádění rozborů na přítomnost GMO:

Webová stránka s odkazem na VLOG uznané laboratoře


Rozsah auditu jednotlivých článků řetězce (společností) podle Standardu "Bez GMO" verze 2.0:
Rozsah auditu podle Standardu bez GMO - verze 2.0

Porovnání změn ve verzích standardu (provedeno revizí změn dokumentu):

Logo manuál a loga standardu "Bez GMO" ke stažení.

Ochranná známka Evropské Unie - Logo standardu "Bez GMO" pro potraviny

Ochranná známka „bez GMO“ v českém a anglickém jazyce, jednobarevném zeleném provedení (viz níže), byla dne 29.4.2019 zapsána a zveřejněna Úřadem Evropské Unie pro duševní vlastnictví – EUPIO. Informace o OZEU je k dispozici na webových stránkách EUIPO (Úřad Evropské Unie pro duševní vlastnictví).

Vyobrazení zapsaných OZEU:

 OZ bezGMO krmiv CZ GREEN

Číslo ochranné známky:
018002316

 

OZ bezGMO krmiv EN GREEN

Číslo ochranné známky:
018002322


Logo manuál Standardu "Bez GMO"

Logo manuál Standardu bez GMO_V3.1 - aktualizace 26.11.2020

Aktualizace dokumentu v návaznosti na rozhodnutí o nepoužívání loga standardu v Německé verzi.


Loga standardu ke stažení:

Loga formát PNG - obě verze loga   Loga formát PDF - obě verze loga
Loga v PNG - barevna - CZ,EN   Loga v PDF - sada - CZ,EN
Loga v PNG - černo-bílá - CZ,EN   Loga v PDF - sada - rámeček - CZ,EN
Loga v PNG - zelena - CZ,EN   Loga PDF - sada - rámeček a text - CZ, EN
     
Vícejazyčné verze loga    
Krmiva, krmné suroviny, doprava, obchod atp.   Potraviny - výroba, obchod atp.
Logo - PNG-Bez_GM_CZ_EN   Logo - PNG-Bez_GM_krmiv_CZ_EN
Logo - PNG-Bez_GM_EN_CZ   Logo - PNG-Bez_GM_krmiv_EN_CZ

Jiné grafické formáty:

Loga formát AI (Adobe Illustrator)   Loga formát EPS (Encapsulated PostScript)    Loga formát CDR (CorelDRAW)
Loga - sada CZ,EN   Loga - sada CZ,EN   Loga - sada CZ,EN
Loga sada - rámeček CZ,EN   Loga sada - rámeček CZ,EN   Loga sada - rámeček CZ,EN
Loga sada - rámeček a text CZ,EN   Loga sada - rámeček a text CZ,EN   Loga sada - rámeček a text CZ,EN
         
Vícejazyčné verze loga        
Loga Vicejazycne verze format AI - vše    Loga Vicejazycne verze format EPS - vše   Loga Vicejazycne verze format CDR - vše

Pokud potřebujete jiné provedení loga, které zde není uvedeno, prosíme kontaktujte nás (Kontakt).

Dokumentace Standardu "Bez GMO" verze 1.0 - včetně příloh.

Provedena revize standardu k 7.5.2019 v souvislosti se změnou grafického zpracování značek standardu "Bez GMO" související se zápisem a zveřejněním ochranné známky Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví – EUPIO. Provedená revize nezměnila žádný z požadavků standardu a nemá vliv na předešláé vydání standardu "bez GMO". Uvedená změna se týká pouze článku 1.1 standardu "bez GMO" - změněno bylo pouze grafické vyobrazení loga standardu a uvedena informace o registraci ochranné známky u EUPIO.

Znění Standardu "Bez GMO" verze 1.0:

 Standard Bez GMO - V1-revize 7.5.2019


Přílohy standardu:

Příloha 01 Certifikát Bez GMO, vzor (česká, anglická, německá verze)_v2.0 - 7.5.2019       Příloha 10 Schéma procesu nadřazeného koordinátora, např. při produkci nonGMO mléka_v1.0
Příloha 02 Bez GMO Prohlášení dodavatele, vzor_v1.0   Příloha 11 Interní audit prvovýrobce zemědělských komodit (GMP+, GTP, ISCC)_v1.0
Příloha 03 Záznam o odběru vzorků, vzor_v1.0   Příloha 12 Stahování produktu Bez GMO, vzor_v1.0
Příloha 04 Riziková krmiva a suroviny_v1.0   Příloha 13 Činnosti v oblasti Bez GMO v článcích řetězce potravin_v1.0
Příloha 05 Popis podniku-Produkce potravin_v1.0   Příloha 14 Kontrolní formuláře auditu k příloze 13_v1.0
Příloha 06 Popis podniku-Produkce krmiv, obchod_v1.0   Příloha 15 Analýza rizika jednotlivých dodavatelů mléka Bez GMO, welfare, auditní dotazník, vzor_v1.0
Příloha 07 Popis podniku-Logistika_v1.0   Příloha 16 Podíl podniků, podléhajících každoroční kontrole na určené úrovni rizika_v1.0
Příloha 08 Popis podniku-Zpracování, úprava_v1.0   Příloha 17 Registračni formulář k certifikaci Bez GMO, vzor_v1.0
Příloha 09 Skupinová certifikace, schéma_v1.0    

Rozsah auditu jednotlivých článků řetězce (společností) podle Standardu "Bez GMO" verze 1.0:

Aktuality