Certifikace produktů bez GMO...
...krmné suroviny - zpracování, obchod, doprava...
...krmné směsi - výroba, obchod, doprava...
...potraviny - syrové mléko a další suroviny...
...potraviny - mléko, produkty z mléka a další...

Documents and Signs of the Standard "Bez GMO"

Standards recognized by SKK as equivalent to the "Bez GMO" Standard

Below are the standards that are recognized by SKK for entry into the "Bez GMO" Standard certification.

Documents of the "Bez GMO" Standard version 2.0 - incl. Annexes.

New edition of the "Bez GMO" Standard valid from 1.1.2021. With regard to the issue of a new version of the standard, has been set a transitional period of 6 months (see Article 1.6 of the standard). During the transition period, is possible (if the certified company has interest) to perform an audit according to the requirements of the first version of the standard. Certificates issued according to the previous version of the Standard version 1.0 remain valid until the date of validity indicated on the certificate.

However, with regard to the applied changes, we recommend, if possible, for a specific company, the transition to the new version at the time of a proper recertification audit.

After the transition period, all companies will be audited according to the "Bez GMO" Standard version 2.0.

For more information regarding certification / recertification according to the requirements of the new edition of the "Bez GMO" Standard version 2.0, please contact your certification body.


VLOG - List of standards recognized as equivalent (English) - Published at the VLOG website (German)


"Bez GMO" Standard version 2.0, rev.1

 Standard Bez GMO - V2.0, rev. 2 EN (valid from 14/6/2021)

(Revised Article 1.6 of the Standard - Specification of the transition period and validity of certificates issued according to the "Bez GMO" Standard version 1.0.; Correction of the link to the standard articles)

"Bez GMO" Standard version 2.0:

 Standard Bez GMO - V2.0 EN (valid from 1/1/2021)

"Bez GMO" Standard version 2.0, rev.1 with Annexes (zip File):

 Standard Bez GMO - V2.0, rev.2 EN with Annexes (valid from 14/6/2021)

"Bez GMO" Standard version 2.0 with Annexes (zip File):

 Standard Bez GMO - V2.0 EN with Annexes (valid from 1/1/2021)


Annexis of the Standard:

Annex 01 Certificates Bez GMO, template (Czech, English, Slovak version)       Annex 11 Biomass supplier data-ISCC EU,GMP+,GTP, Non-GMO,audit, template_v1.0
Annex 02 Bez GMO Supplier declaration, teplate_v2.2   Annex 12 Withdrawal of Non-GMO products, template_v1.0
Annex 03 Sample collection record, template_v2.0   Annex 13 Activities in Non-GMO area,summary _v2.0
Annex 04 High-risk feed and ingredients_V2.0   Annex 14 Audit control checklist_v2.3
Annex 05 Description of operation-Food production_v2.0   Annex 15 Risk analysis of individual Non-GMO milk suppliers by SC,welfare,template_v2
Annex 06 Description of operation-Feed production,Trade_v2.0   Annex 16 Trade-transportation of animals_v1.0
Annex 07 Description of operation-Logistics, transport,storage_v2.0   Annex 17 Registration form-application for Non-GMO certification_v2
Annex 08 Description of operation-Processing,modification_v2   Annex 18 Requirements GMO testing and analysis_2.0
Annex 09 Group certification, scheme_V2.2   Annex 19 Confirmation of mobile mixing of compound feed_v2
Annex 10 Table of superior coordinator's process, e.g. in milk production_v1.0_r2   Annex 20 Supplier notification of a GMO positive test results_v1.0
    Annex 21 Bez GMO Carrier declaration,template_v1.0

List of VLOG recognised laboratories performing analyzes for the presence of GMOs:

Web page with link to the List of laboratories recognized by VLOG

Documents of the "Bez GMO" Standard version 1.0 - incl. Annexes.

This documents are only in the Czech Language

Provedena revize standardu k 7.5.2019 v souvislosti se změnou grafického zpracování značek standardu "Bez GMO" související se zápisem a zveřejněním ochranné známky Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví – EUPIO. Provedená revize nezměnila žádný z požadavků standardu a nemá vliv na předešláé vydání standardu "bez GMO". Uvedená změna se týká pouze článku 1.1 standardu "bez GMO" - změněno bylo pouze grafické vyobrazení loga standardu a uvedena informace o registraci ochranné známky u EUPIO.

Znění Standardu "Bez GMO" verze 1.0:

 Standard Bez GMO - V1-revize 7.5.2019


Přílohy standardu:

Příloha 01 Certifikát Bez GMO, vzor (česká, anglická, německá verze)_v2.0 - 7.5.2019       Příloha 10 Schéma procesu nadřazeného koordinátora, např. při produkci nonGMO mléka_v1.0
Příloha 02 Bez GMO Prohlášení dodavatele, vzor_v1.0   Příloha 11 Interní audit prvovýrobce zemědělských komodit (GMP+, GTP, ISCC)_v1.0
Příloha 03 Záznam o odběru vzorků, vzor_v1.0   Příloha 12 Stahování produktu Bez GMO, vzor_v1.0
Příloha 04 Riziková krmiva a suroviny_v1.0   Příloha 13 Činnosti v oblasti Bez GMO v článcích řetězce potravin_v1.0
Příloha 05 Popis podniku-Produkce potravin_v1.0   Příloha 14 Kontrolní formuláře auditu k příloze 13_v1.0
Příloha 06 Popis podniku-Produkce krmiv, obchod_v1.0   Příloha 15 Analýza rizika jednotlivých dodavatelů mléka Bez GMO, welfare, auditní dotazník, vzor_v1.0
Příloha 07 Popis podniku-Logistika_v1.0   Příloha 16 Podíl podniků, podléhajících každoroční kontrole na určené úrovni rizika_v1.0
Příloha 08 Popis podniku-Zpracování, úprava_v1.0   Příloha 17 Registračni formulář k certifikaci Bez GMO, vzor_v1.0
Příloha 09 Skupinová certifikace, schéma_v1.0    

Rozsah auditu jednotlivých článků řetězce (společností) podle Standardu "Bez GMO" verze 1.0:

Logo-manual and Logos of the "Bez GMO" Standard for download.

EU Trade mark - Logo of the "Bez GMO" Standard for food

Trade mark „Bez GMO“ in Czech nd English language, in single green color (see below), ware at 29.4.2019 registred, enrolled and published by European Union Intellectual Property Office – EUPIO. Information about Registred trade mark is at EUIPO webpage.

Images of enrolled EU Trade marks:

 OZ bezGMO krmiv CZ GREEN

Trade mark number:
018002316

 

OZ bezGMO krmiv EN GREEN

Trade mark number:
018002322


Logo manual of the "Bez GMO" Standard (only in Czech Language)

Logo manuál Standardu bez GMO_V3.1 - aktualizace 26.11.2020

Aktualizace dokumentu v návaznosti na rozhodnutí o nepoužívání loga standardu v Německé verzi.


Loga standardu ke stažení:

Logos in PNG format - both version of the logo   Logos in PDF format - both version of the logo
Loga v PNG - barevna - CZ,EN   Loga v PDF - sada - CZ,EN
Loga v PNG - černo-bílá - CZ,EN   Loga v PDF - sada - rámeček - CZ,EN
Loga v PNG - zelena - CZ,EN   Loga PDF - sada - rámeček a text - CZ, EN
     
Multilingual versions of the logos    
Feed, Feed raw materials, transport, Trade atc.   Food - production, Trade etc.
Logo - PNG-Bez_GM_CZ_EN   Logo - PNG-Bez_GM_krmiv_CZ_EN
Logo - PNG-Bez_GM_EN_CZ   Logo - PNG-Bez_GM_krmiv_EN_CZ

Other graphic formats:

Logos in format AI (Adobe Illustrator)   Logos in format EPS (Encapsulated PostScript)    Logos in format CDR (CorelDRAW)
Loga - sada CZ,EN   Loga - sada CZ,EN   Loga - sada CZ,EN
Loga sada - rámeček CZ,EN   Loga sada - rámeček CZ,EN   Loga sada - rámeček CZ,EN
Loga sada - rámeček a text CZ,EN   Loga sada - rámeček a text CZ,EN   Loga sada - rámeček a text CZ,EN
         
Multilingual versions of the logos        
Loga Vicejazycne verze format AI - vše    Loga Vicejazycne verze format EPS - vše   Loga Vicejazycne verze format CDR - vše

If you need another design of the logo that is not listed here, please contact us (Contact).

News