Certifikace produktů bez GMO...
...krmné suroviny - zpracování, obchod, doprava...
...krmné směsi - výroba, obchod, doprava...
...potraviny - syrové mléko a další suroviny...
...potraviny - mléko, produkty z mléka a další...

Contact information

Bc. Carla Cizova, MBA.,

Executive Director

Spolek pro komodity a krmiva / Commodities and feed association

Phone: +420 242 444 512; fax: +420 242 444 940; mobile: +420 724 799 499

e-mail: cizova(at)spkk.cz, standard(at)bezgmo.cz

News