Certifikace produktů bez GMO...
...krmné suroviny - zpracování, obchod, doprava...
...krmné směsi - výroba, obchod, doprava...
...potraviny - syrové mléko a další suroviny...
...potraviny - mléko, produkty z mléka a další...

Německá společnost VLOG uznala Standard „Bez GMO“ vlastněný Spolkem pro komodity a krmiva.

S velkou radostí vás tímto informujeme, že na konci roku 2020 jsme docílili, po usilovné a intenzivní roční práci,  vzájemné uznání Standardu „Bez GMO“ a Standardu VLOG „Ohne Gentechnik“.

Na konci roku 2020 byl tedy Standard „Bez GMO“, verze 2.0 ze strany společnosti VLOG „uznán jako rovnocenný“.

Návazně na to, v lednu 2021,  byla uzavřena řádná smlouva mezi SKK a VLOG o vzájemném uznání obou Standardů.

Informace o uznání Standardu „Bez GMO“, verze 2.0 byly uveřejněny na webových stránkách VLOG v seznamu uznaných Standardů: Standards_recognised_as_equivalent.pdf (ohnegentechnik.org)

Pro komplexnost a přehled zde pro vás uvádíme několik důležitých informací:

  • Zveřejnění nového znění Standardu bylo provedeno k datu  1. 1. 2021 na webových stránkách bezgmo.cz v sekci Dokumenty Standardu.
  • Nové vydání Standardu je platné od data 1. 1. 2021 s přechodovým obdobím do 30. 6. 2021, kdy bude ukončena platnost Standardu Bez GMO verze 1.0 a původní Standard bude tímto zrušen.
  • Stávající certifikované společnosti musí do data 30. 6. 2021 zavést požadavky Standardu „Bez GMO“ verze 2.0.
  • Stávající certifikáty vydané podle předešlé verze Standardu (verze 1.0) zůstávají v platnosti do data uvedeného na certifikátu, avšak nejsou uznány jako rovnocenné.
  • Pro kterékoli další,  bližší informace kontaktujte kdykoli SKK nebo přímo váš certifikační orgán.

Standard "Bez GMO", verze 2.0 je k dipozici zde a v Anglické verzi zde

Aktuality