Certifikace produktů bez GMO...
...krmné suroviny - zpracování, obchod, doprava...
...krmné směsi - výroba, obchod, doprava...
...potraviny - syrové mléko a další suroviny...
...potraviny - mléko, produkty z mléka a další...

Přehled legisaltivy související s oblastí geneticky modifikovaných organismů:

Legislaiva EU:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003, o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 619/2011, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv z hlediska přítomnosti geneticky modifikovaného materiálu,...

Související legislativa EU

Nařízení Evropského parlamentu rady (ES) č. 183/2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv

Legislativa ČR:

Zákon č. 252/1997 Sb., Zákon o zemědělství

Zákon č. 78/2004 Sb., Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Vyhláška č. 89/2006 Sb., Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

Vyhláška č. 209/2004 Sb., Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Vyhláška č. 415/2009 Sb., Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení

Mezinárodní smlouvy v oblasti GMO - zdroj MŽP ČR:

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti

Aktuality