Certifikace produktů bez GMO...
...krmné suroviny - zpracování, obchod, doprava...
...krmné směsi - výroba, obchod, doprava...
...potraviny - syrové mléko a další suroviny...
...potraviny - mléko, produkty z mléka a další...

VLOG: České a německé standardy „Bez GMO“ se vzájemně uznávají

Německá společnost VLOG zveřejnila na svém webu informaci o vzájemném uznání standardu VLOG „Ohne Gentechnik“ a Standardu „Bez GMO“ SKK.      

vlog geprueft siegel fuer farbigen druck vlog verified seal for color printing  ohne gentechnik siegel fuer farbigen hintergrund 

Vzájemné uznání standardů "bez GMO" VLOG a SKK je z obou stran vnímáno jako „…důležitý krok pro přeshraniční obchod, pro německé a české výrobce - a také pro spotřebitele.“

Článek VLOG v Německém jazyce

Článek VLOG v Anglickém jazyce

Německá společnost VLOG uznala Standard „Bez GMO“ vlastněný Spolkem pro komodity a krmiva.

S velkou radostí vás tímto informujeme, že na konci roku 2020 jsme docílili, po usilovné a intenzivní roční práci,  vzájemné uznání Standardu „Bez GMO“ a Standardu VLOG „Ohne Gentechnik“.

Na konci roku 2020 byl tedy Standard „Bez GMO“, verze 2.0 ze strany společnosti VLOG „uznán jako rovnocenný“.

Návazně na to, v lednu 2021,  byla uzavřena řádná smlouva mezi SKK a VLOG o vzájemném uznání obou Standardů.

Informace o uznání Standardu „Bez GMO“, verze 2.0 byly uveřejněny na webových stránkách VLOG v seznamu uznaných Standardů: Standards_recognised_as_equivalent.pdf (ohnegentechnik.org)

Pro komplexnost a přehled zde pro vás uvádíme několik důležitých informací:

  • Zveřejnění nového znění Standardu bylo provedeno k datu  1. 1. 2021 na webových stránkách bezgmo.cz v sekci Dokumenty Standardu.
  • Nové vydání Standardu je platné od data 1. 1. 2021 s přechodovým obdobím do 30. 6. 2021, kdy bude ukončena platnost Standardu Bez GMO verze 1.0 a původní Standard bude tímto zrušen.
  • Stávající certifikované společnosti musí do data 30. 6. 2021 zavést požadavky Standardu „Bez GMO“ verze 2.0.
  • Stávající certifikáty vydané podle předešlé verze Standardu (verze 1.0) zůstávají v platnosti do data uvedeného na certifikátu, avšak nejsou uznány jako rovnocenné.
  • Pro kterékoli další,  bližší informace kontaktujte kdykoli SKK nebo přímo váš certifikační orgán.

Standard "Bez GMO", verze 2.0 je k dipozici zde a v Anglické verzi zde

Ministerstvo zemědělství 18. září 2017 vyhlásilo svoji podporu Českému národnímu Standardu "Bez GMO". Dnem vyhlášení standardu je možné provádět jeho certifikaci. Certifikace bude realizována smluvními certifikačními orgány.

Text dopisu Ministerstva zemědělství o podpoře Standardu "Bez GMO" ze dne 21.6.2018

Informace o standardu jsou dostupné zde:  O Standardu "Bez GMO"

Dokumentace standardu je dostupná zde: Dokumenty standardu

Aktuality