Certifikace produktů bez GMO...
...krmné suroviny - zpracování, obchod, doprava...
...krmné směsi - výroba, obchod, doprava...
...potraviny - syrové mléko a další suroviny...
...potraviny - mléko, produkty z mléka a další...

Documents of the "Bez GMO" Standard version 1.0 - incl. Annexes.

This documents are only in the Czech Language

Provedena revize standardu k 7.5.2019 v souvislosti se změnou grafického zpracování značek standardu "Bez GMO" související se zápisem a zveřejněním ochranné známky Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví – EUPIO. Provedená revize nezměnila žádný z požadavků standardu a nemá vliv na předešláé vydání standardu "bez GMO". Uvedená změna se týká pouze článku 1.1 standardu "bez GMO" - změněno bylo pouze grafické vyobrazení loga standardu a uvedena informace o registraci ochranné známky u EUPIO.

Znění Standardu "Bez GMO" verze 1.0:

 Standard Bez GMO - V1-revize 7.5.2019


Přílohy standardu:

Příloha 01 Certifikát Bez GMO, vzor (česká, anglická, německá verze)_v2.0 - 7.5.2019       Příloha 10 Schéma procesu nadřazeného koordinátora, např. při produkci nonGMO mléka_v1.0
Příloha 02 Bez GMO Prohlášení dodavatele, vzor_v1.0   Příloha 11 Interní audit prvovýrobce zemědělských komodit (GMP+, GTP, ISCC)_v1.0
Příloha 03 Záznam o odběru vzorků, vzor_v1.0   Příloha 12 Stahování produktu Bez GMO, vzor_v1.0
Příloha 04 Riziková krmiva a suroviny_v1.0   Příloha 13 Činnosti v oblasti Bez GMO v článcích řetězce potravin_v1.0
Příloha 05 Popis podniku-Produkce potravin_v1.0   Příloha 14 Kontrolní formuláře auditu k příloze 13_v1.0
Příloha 06 Popis podniku-Produkce krmiv, obchod_v1.0   Příloha 15 Analýza rizika jednotlivých dodavatelů mléka Bez GMO, welfare, auditní dotazník, vzor_v1.0
Příloha 07 Popis podniku-Logistika_v1.0   Příloha 16 Podíl podniků, podléhajících každoroční kontrole na určené úrovni rizika_v1.0
Příloha 08 Popis podniku-Zpracování, úprava_v1.0   Příloha 17 Registračni formulář k certifikaci Bez GMO, vzor_v1.0
Příloha 09 Skupinová certifikace, schéma_v1.0    

Rozsah auditu jednotlivých článků řetězce (společností) podle Standardu "Bez GMO" verze 1.0:

News